”Cmej – Din flexibla självbiografi”

IMG_1703
Ditt liv består av dina relationer, dina erfarenheter, dina berättelser och dina minnen.

Cmej hjälper dig att bevara dessa genom att skriva din självbiografi för att dela med nära och kära för glädje idag och i framtiden.

Cmej har 6 kapitel för livets olika skeden. På sina 84 sidor med vackra bilder och över 200 frågor med samtalsämnen skapas lustfyllda samtal och minnen för livet.

Tack vare sin enkla pedagogik och flexibla utformning kan Cmej anpassas för att skapa en helt unik livsberättelsebok utifrån individuella behov, önskemål och förutsättningar.

Det är aldrig för sent att börja skriva ner din livshistoria, om du inte börjat tidigare så är idag den bästa dagen. Med hjälp av Cmej är det lätt att komma igång!

 ______________________________________

Besök vår webbutik, mer information HÄR
__________________________________

 

Cmej och demensvården

Koncept och produktutveckling av ‘Cmej – Din flexibla självbiografi’ började utifrån ett behov för oss anhöriga IMG_1727och vår mormor när hon drabbades av demenssjukdomen Alzheimers.

Eftersom demenssjukdomar gör det svårt att hålla ihop livet för både den drabbade och dess anhöriga så hoppas vi att Cmej ska bli ett stöd och hjälp till de som behöver den.

Under utvecklingen av ‘Cmej – Din flexibla självbiografi’ har vi tagit hjälp av vårdpersonal, Demensförbundets lokala anhörigförening och personer med lång erfarenhet inom demensvården.

Men vi vill samtidigt understryka att det här handlar om att fokusera på det friska i individen för att bibehålla detta så långt som möjligt, där samtalet och människan är i centrum.

Därför kallar vi inte ‘Cmej – Din flexibla självbiografi’ för ett vårdhjälpmedel. Även om det är en IMG_1782produkt som med fördel kan användas som ett stöd för alla parter vid en vårdsituation, som t.ex. vid minnesproblematik eller demenssjukdom.

Cmej kan hjälpa till att bibehålla fotfästet i tillvaron, underlätta kommunikation, fördjupa relationer och stärka individen i sin självbild.

Självklart är det ju lättast och bäst att börja skriva din livsberättelsebok så tidigt som möjligt, på så sätt kan du med dina egna ord berätta om ditt liv och hur du vill ha det. Vilket kan vara värdefullt om sjukdom skulle göra det svårt för dig att uttrycka detta.

Eftersom Cmej är en pärm kan antalet sidor självklart utökas för att ge plats åt fler minnen, eller IMG_1740minskas i omfång om sjukdom skulle göra det svårt att hantera ett stort material.

 

I Sverige är det idag cirka 1,2 miljoner personer som direkt eller indirekt drabbas av en demenssjukdom, vilket gör det till en av våra största folksjukdomar, som tyvärr beräknas öka.

Undersökningar har dessutom visat att även de anhöriga ofta mår väldigt dåligt, men där det tidigare funnits lite stöd eller hjälpmedel att tillgå för dessa.

Vi hoppas att Cmej ska ge er stöd och glädje i att dela era livsberättelser och vi ser fram emot att fortsätta utveckla detta koncept.

/ Johannes och Monica Lindberg